Leap Day 2020

Brno – Denisovy Sady 29.2.2020 od 9:00 do 19:00 hod. aneb brněnská klasika od roku 2016

Velevážené brněnské i přespolní kešerstvo!

Jak známo, čas je relativní pojem, ale jak je to s jeho podstatou a existencí vůbec, se ve vědeckých kruzích diskutuje od nepaměti a v posledním století snad ještě více. Díky internetu lze celkem snadno nalézt různé studie, teorie, rozbory, analýzy a kdo ví co ještě, jako by snad ten čas bylo právě ono, co by nás smrtelníky mělo zajímat mezi tím vším, čemu jsme ještě ve vesmíru neporozuměli, nemluvě o životě na téhle naší planetě vůbec…

Přitom stačilo už v minulém století zajít na Kampu (to je ten Rivec v Práglu), zeptat se pana Wericha a hned by bylo jasno, ten by nám to totiž vysvětlil jednou pro vždy: „Čas si vymysleli lidi, aby věděli, od kdy do kdy a hlavně co za to.“

Definici bychom tedy měli, nicméně přesto je vnímání času veskrze subjektivní, no, posuďte sami – už tři roky jsou tomu, co v Brně proběhl historicky vůbec první megáč jako takový, navíc věnovaný přestupnému roku. A leckomu to připadá, jako by to bylo loni, včera…? Kdepak, už více než tři roky uplynuly a za pár měsíců, které utečou ještě rychleji, ho tu máme zase…

A co že vlastně? Megáč? Přestupný rok? NO OBOJE PŘECE !!!

Leap Day 2020

Brno – Denisovy Sady 29.2.2020 from 9:00 to 19:00. the classic MegaEvent in Brno since 2016

Dear foreign geocachers!

As is known, time is a relative term, but how it is about its principle and existence, it has been discussed in scientific fields since time immemorial and perhaps even more in the last century. Thanks to the internet, it is quite easy to find various studies, theories, analysis, and who knows what else, as if the time was the most important thing for us mortals …

It would be enough to go to Kampa (an old part of Prague) in past century and ask Mr. Jan Werich and we’d be clear now, that he would explain it to us once and for all: „Time has been invented by people to know from when to when and especially what to ask for as a reward. ”

So we should have a definition, but still the perception of time is quite subjective, well, judge for yourself – It is three years ago, when the first MegaEvent in Brno ever has been organized, moreover dedicated to the leap year. But many of you may think, that it was last year, yesterday …? No, they’ve been gone for more than three years, and in a few months that will pass even faster, we have here again…

And what exactly? MegaEvent? Leap-year? Well, BOTH of them !!!