Jakub

Čeká vás úžasná prohlídka kostela svatého Jakuba Staršího. Sv.Jakub je pozdně gotický trojlodní halový kostel nacházející se na Jakubském náměstí v historickém centru města Brna, jehož historie sahá do počátku  13. století.
Vstup je za zvýhodněné vstupné na osobu, v době od 10 – 18 hodin.
Poukaz na zvýhodněné vstupné si vytiskněte předem – ZDE, nečekejte na zahájení eventu.

Wonderfull viewing of the Church of Sts. Jakub senior. Church of st. Jakub is a late Gothic three-nave hall church on Jakub Square in the historical center of Brno, which dates back to the early 13th century.
Entry is for a discounted charge per person. You can visit tour between 10 – 18 h.
We recommend to print the special discount voucher in advance – HERE, don’t wait for the start of event.