O/About Leap Day

Leap Day Brno 2020

Tyto stránky jsou určeny pro účastníky eventu a poskytují podrobnější informace, než které lze napsat do listingu. Najdete tady informace k doprovodným akcím, náměty k vašim výletům po Brně i v blízkém okolí. Stránky zachycují základní informace pro mimobrněnské návštěvníky – o parkování, ubytování, dopravě i možnosti najít něco k jídlu.
A především, pokud je nebo bude nějaká kačerská záležitost, právě na webu se dá rozumně stvořit například objednávka na travelbugy. Sledujte i tento web, možná máme za lubem ještě něco dalšího.

This website is intended for event attendees and provides more detailed information, than information which can be written into the listing. You can find some more information about supporting actions, tips for your trips through city and around Brno. The pages provides basic information for visitors, who are not from Brno – about the parking lots, accommodation, public transport and also tips for food.
And first of all, if there is or will be some geocachers activity, then this web site is just the right place, where it could be published, e.g order for travelbugs. Watch this web carefully, because there might be something more