Pojďme na / Visit

Akce konané v rámci mega eventu i po něm (afterparty)…
Action supporting mega event and afterparty …