Poukaz / Voucher

Doporučujeme Vám vytisknout si poukazy na slevněné vstupné předem, v potřebném množství. Vstup na zajímavá místa je dohodnut už před začátkem eventu.

Dokument je připraven k tisku na stránku A4. Poukazy jsou platné i v černobílém provedení. Levá část je pro Starou radnici, uprostřed pro Petrov a pravá pro sv.Jakuba. Horní část vám zůstává na památku a nelze ji uplatnit jako poukaz.

 We recommend you to print the vouchers in advance yourself, so much what you need. You can visit the interesting places even before the event will start.

Document is designated for printing to one page A4 size. Vouchers are valid as black and white copy also. The left side part is intended for the Old City Hall, the middle one for the Cathedral and the right one for the Church of St.James. The upper part is only for you, it is not voucher.